Vi miljödiplomerar oss!

Alla kan göra något för miljön och tillsammans kan vi förbättra hur vi arbetar med miljöfrågor i vardagen!

Målet: Miljödiplomering av Götegorgs Stad

Nu börjar vi vår process att bli miljödiplomerade av Göteborgs Stad. Det innebär att vi först gör en utredning om vilken påverkan vi har på miljön i dag, hur våra rutiner ser ut, hur mycket el och vatten vi förbrukar, vilka mängder avfall vi har och hur vi tar hand om det, vilka medel vi använder, hur våra beställningar ser ut, hur våra leverantörer arbetar m.m.

Det är ett ganska omfattande arbete som mynnar ut i en beskrivning av vårt avtryck på klimatet. Personalen ska under våren gå en grundläggande miljöutbildning och vi kommer arbeta fram en miljöpolicy för hotellet. Därefter sätter vi upp konkreta mål som vi ska arbeta mot. En del saker kanske inte syns så tydligt, medan andra kommer att märkas tydligt i vardagen. Vi hoppas att vi tillsammans med alla våra gäster kan förbättra vårt arbete och minska Apple Hotels avtryck på miljön!

Förhoppningen är att vi kan uppnå målen för miljödiplomeringen till sommaren!

Har du frågor eller funderingar? Eller har du kanske förslag på saker vi kan förbättra för att göra ett mindre miljöavtryck? Prata gärna med receptionen eller hör av er till anna@applehotel.se!

Nu kör vi!

 

Dela på...