Apple Hotel är miljödiplomerat!

20/6 godkändes Apple Hotel för ett miljödiplom! Miljödiplomeringen sker av Göteborgs stad och enligt Svensk Miljöbas riktlinjer.

Ett miljöledningssystem - att hela tiden arbeta för att minska påverkan på miljön

Vi har arbetat med processen för miljödiplomering under hela våren och byggt upp ett ledningssystem för att säkerställa att vi tänker på miljön i hela vår verksamhet. En miljösamordnare har utsetts och en miljögrupp har satts ihop med en representant från städet, receptionen, vaktmästeriet och köket.

Inför miljödiplomeringen har vi gjort följande:

  • Säkerställt att verksamheten följer alla lagar och riktlinjer gällande hälsa och miljö.
  • Genomfört en miljöutredning för att kartlägga vår miljöpåverkan i dag.
  • Tagit fram en miljöpolicy som gäller för alla delar i vår verksamhet.
  • Bedömt vilka miljöaspekter hos oss som påverkar mest.
  • Satt upp särskilda mål för de största miljöaspekterna att arbeta med under det kommande året.
  • Tagit fram rutiner och policyer för t.ex. utökad sortering av avfall, energibesparing och inköp.

Diplomet gäller till 30/6 2017 och när ett år har gått ska vi genomgå en omdiplomering. Det sker då en revision där det kontrolleras att vi har arbetat mot våra uppsatta mål och att vårt miljöledningssystem fungerar.

Vi hoppas nu att kunna arbeta tillsammans med alla våra leverantörer, kunder och gäster för att hela tiden minska vårt gemensamma avtryck på miljön!

Läs gärna mer om vårt miljöarbete och vi tar alltid gärna emot idéer på hur vi kan bli ännu bättre! Maila gärna idéer till anna@applehotel.se!

Dela på...